ข้อมูลตารางสอน

ตารางสอน

ตารางสอน ทั้งหมด รวม 1 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ปี ชื่อ-สกุล รายการ ตารางสอน วันที่ Link
1 2562 อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ตารางสอน 1/2562 12 ก.ค. 2562

จำนวนตารางสอน ทั้งสิ้น 1 รายการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th