ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 0 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 0 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธ.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร ร่างประกวดราคา
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธ.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร ร่างประกวดราคา
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 14 ธ.ค.2563 : ชื่อเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 14 ธ.ค.2563 : ชื่อเอกสาร ร่างประกวด
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 21 ธค.2563 : ชื่อเอกสาร ประกาศประกวดราคา
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 01 ต.ค. 2564 : ชื่อเอกสาร ประกวดราคาชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 1 พ.ย.2564 : ชื่อเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th