ข้อมูลสถานประกอบการ

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 170 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 33 แห่ง
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
1 บริษัทแอลจีอิเล็คทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด 224/4 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จำหน่ายและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อแอลจี 042328787 นายธรรมรัตน์ โง่นแก้ว มีการ mou ทวิภาคี
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด 710/3 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 รับฝากเงิน ปล่อยสินเชื้อ 042492218 นางสาวสุขณิษา ระวิชัย มีการ mou ทวิภาคี
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรทองนพคุณ 187 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 การบริการ 0815450491 นางสาววรินทร มกรานุรักษ์ มีการ mou ทวิภาคี
4 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ส่วนราชการ 042243501 นางกนกกานต์ ใจสุภาพ มีการ mou ทวิภาคี
5 บริษัทยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จำกัด 85/5 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไอที 0956692694 นายสุภชัย อินเทียน มีการ mou ทวิภาคี
6 ร้านมินแอนด์มาร์คและสตูดิโอ 446 ถ.บุญกองอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผลิตแผงสินค้าและบรรจุพร้อมทำการตลาด 0868648582 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์วาสน์ มีการ mou ทวิภาคี
7 ร้านกาแฟ uptech ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 137 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ขายและจัดทำบัญชี 042241911 นางเกษร ครองยุทธ มีการ mou ทวิภาคี
8 ร้านflower fresh ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 137 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริการจัดดอกไม้และสถานที่ 042241911 นางเกษร ครองยุทธ มีการ mou ทวิภาคี
9 บริษัท ยู.เอ.อี.เพาเวอร์ จำกัด 5/271 ม.23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บำรุงรักษาและซ่อมทำในระบบไฮดรอลิกส์ 0812551737 นายเชาวฤทธิ์ เคลากลาง มีการ mou ทวิภาคี
10 บริษัท ณัฐ มอเตอร์ เซลล์ 200/2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จำหน่ายรถมอเตอร์ไซต์ Honda 042348000 นางสาวอรทัย คำศรี มีการ mou ทวิภาคี
11 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี 28/12 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ฌาปนกิจสงเคราะห์ 042221986 นายโกศล ภูอากาศ มีการ mou ทวิภาคี
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรเซอร์วิส 4/10-11 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ขาย-ซ่อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 042341655 นางสาวปิยะพร วิจารณรงค์ มีการ mou ทวิภาคี
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มแฟกทอรี่ 111/1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประกอบตู้แช่ ติดตั้งแอร์ 042222679 นายเอกพจน์ ไชยาวี มีการ mou ทวิภาคี
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ ถ.อุดร-สกล ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ภายในสถานประกอบการ 042202818 นายณัฐวุฒิ เนาวรัตน์ มีการ mou ทวิภาคี
15 ชาบูชิ UD TOWN 88 ถ.UD TOWN1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 บริการ 0952074694 นางสาวชลยา โพธิ์หมวก มีการ mou ทวิภาคี
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกัลย์ แนวหาร 2/22 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ค้าปลีก 0859678841 นางชนกเนตรฤดี บัวทองสิงห์ มีการ mou ทวิภาคี
17 ศุนย์อำนวยการป้แงกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ส่วนราชการ 042211893 นางสาวพรรวินท์ เสรีไทย มีการ mou ทวิภาคี
18 ส ทวี แทรคเตอร์ เซอร์วิส 571 ม.5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ซ่อมรถยนต์ 0813804632 นายนัฐฐพงษ์ ธานีกุลเศรษฐ์ มีการ mou ทวิภาคี
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 170 แห่ง

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th