ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม

Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา รายการข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม Download
1 2562 ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน จังหวัดอุดรธานี
2 2562 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th