ข้อมูลการไปราชการ

การไปราชการู

การไปราชการ ทั้งหมด รวม 0 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง เลขที่คำสั่ง ระยะเวลา หน่วยงาน จำนวน ชม. ประเภท

จำนวนข้อมูล ทั้งสิ้น 0 รายการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th