ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพคำม่วง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin@km.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์

ph.anuphat1127@gmail.com

image1

นางสุภาพร วงษ์จรัส

image1

นายวัชรชัย ทองแถม

watcharachai

image1

นฤเดช ขันแสง

chalom444@hotmail.com

image1

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ ด้วงโต้ด

suriyanaon@hotmail.com

image1

นางสาวเกตุศินี ธิวะโต

ketsinee.th@gmail.com

image1

นายครรชิต​ ธาตุ​ศรี​

image1

นายศราวุธ ปัสพล

image1

นางรสรินทร์ คำยศ

supisara_eye@hotmail.com

image1

นายอำพล กองม่วง

Kongmuangaomphon@gmail.com

image1

จักรพงษ์ ปัญจิต

jackky_is@hotmail.com

image1

Somurthai Temjai

somurthai2537@gmail.com

image1

นายชัยนาท วรรณฤทธิ์

chainatwannarit1984@gmail.com

image1

นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

muthitayuraphan@gmail.com

image1

วรรณิภา ภูจำปา

wannipa17400@gmail.com

image1

นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

k.pom2010@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th