ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 1,215 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 โต๊ะพิมพ์ดีด 20 ชุด 2541 590.00 แผนกวิชาการบัญชี
2 โต๊ะ
3
4 เก้าอี้
5
6 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 1 ตู้ 2541 300.00 แผนกวิชาการบัญชี
7
8 โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ 60 ชุด 2542 800.00 แผนกวิชาการบัญชี
9 โต๊ะ
10
11 เก้าอี้
12
13 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 2 ตู้ 2543 300.00 แผนกวิชาการบัญชี
14
15 โต๊ะวางเครื่องบันทึกและถอดข้อความพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด 2543 400.00 แผนกวิชาการบัญชี
16
17 โต๊ะวางเครื่องบันทึกและถอดข้อความพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด 2544 700.00 แผนกวิชาการบัญชี
18
19 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย 75 ตัว 2544 43.00
20 โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ระดับ 3-6 1 ตัว 2557 500.00 แผนกวิชาการบัญชี
21 เก้าอี้ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม (สีน้ำตาล) 40 ตัว 2557 18.00
22 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ LUCKY 2 ตู้ 2557 500.00 แผนกวิชาการบัญชี
23 เก้าอื้สคูลหัวกลม สามารถปรับระดับได้ 40 ตัว 2559 34.00
24 ขาเหล็กพ่นดำ บุหนังสีน้ำเงินเข้ม รุ่น C-11 ยี่ห้อ Taiyo
25 โต๊ะทำงาน 3 ตัว 2561 900.00 แผนกวิชาการบัญชี
26
27 เก้าอี้แจ๊ส 3 ตัว 2561 900.00 แผนกวิชาการบัญชี
28
29 เก้าอี้นวม 50 ตัว 2561 30.00
30
31 เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว 2562 25.00
32
33 เครื่องคำนวณเลขชนิด 14 หลัก 20 เครื่อง 2542 350.00 แผนกวิชาการบัญชี
34
35 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา แคร่ 15 นิ้ว 31 เครื่อง 2541 0.00 แผนกวิชาการบัญชี
36
37 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ 10 เครื่อง 2543 940.00 แผนกวิชาการบัญชี
38 บุคลากร 2 เครื่อง
39 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ 10 เครื่อง 2544 0.00 แผนกวิชาการบัญชี
40
41 เครื่องบันทึกเงินสด CASIO รุ่น CE 6100 1 เครื่อง 2548 0.00 แผนกวิชาการบัญชี
42 เครื่องคำนวนเลขชนิด 14 หลัก ยี่ห้อ โอลิมเปีย รุ่น CPD 10 เครื่อง 2548 0.00 แผนกวิชาการบัญชี
43 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ SANYO MINI (ห้อง 537) 20 เครื่อง 2550 850.00 แผนกวิชาการบัญชี
44 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 4 เครื่อง 2553 0.00 แผนกวิชาการบัญชี
45 ขนาด 25
46 ชุดฝึกห้องปฎิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล 1 ชุด 970.00 000.00 "
47 ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบดิจิตอล 1 ชุด 2556
48 ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาระบบสี 1 ชุด 2556
49 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง 2556
50

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 1,215 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 เมษายน 2562 : ชื่อเอกสาร ประกวดราคา
  • วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

    วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
    572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
    042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th