ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 9 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี่ห้อ IBM รุ่น Mprocessor ประกอบด้วย งบประมาณ 1 2559 998,200.00 เป็นชุดทดลองแบบ Embedded system ที่ออกแบบสำหรับการเรียนการสอน
2 ชุดปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 6
3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 6
4 ชุดโต๊ะปฏิบัติการ 3
5 เครื่องปรับอากาศขนาด 34000 บีทียู 3
6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 ANSI Lumens 1
7 เครื่องฉายภาพสามมิติ 1
8 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2
9 โทรทัสน์ แอลซีดี LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว 1

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 9 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th