ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นางชวนากร ศิริสุวรรณ

chawanakron@nonghan.ac.th

image1

ธวัชชัย ไชยวาน

thawatchai

image1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา

kongsri

image1

นายพีระชัย รวยทรัพย์

peerachai

image1

สุจิตรา ทองดี

thongdeesujittra@gmail.com

image1

วิชัย คำขวา

image1

นายพงษธร มะแพน

Phongsathon

image1

นายสุรชัย บงบุตร

surachai25353@gmail.com

image1

ผู้ดูแลระบบ

ap@webperfectgroup.com

image1

นางสาวแพงพันธ์ โซ่เงิน

image1

นางสาวนุชรินทร์ คำมะนารถ

nutcharin

image1

ศิริพร ประทุมเขตต์

ronnachai

image1

กาญจนา หนูราช

nuengrutai

image1

ศักดิ์สิทธิ์ อุต้น

saksituton2532@gmail.com

image1

นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์

image1

นายวิชิต เอกพิมพ์

wichit

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th