ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นางสาววันทนา สีดเสถียร

ploy_wan_tana@hotmail.com

image1

wichuda lunchaipha

wichuda1989mary@gmail.com

image1

นายพีระชัย รวยทรัพย์

peerachai

image1

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

theerawat

image1

นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด

GGG@gmail.com

image1

นางสาววาทินี ศรีพันดอน

watinee2515@icloud.com

image1

ศิริพร ประทุมเขตต์

ronnachai

image1

สุจิตรา ทองดี

thongdeesujittra@gmail.com

image1

นายทรงวุฒิ จันทะวงค์

songwutj36@gmail.com

image1

นายธีรยุทธ เสาร์ดี

teerayut.saodee.33@gmail.com

image1

ปรินทพล กองศรีนนท์

printhaphol

image1

นายภาณุเดช ศรีมงคล

nuudee_2008@hotmail.com

image1

วิชัย คำขวา

image1

นายจิตรกร พลชำนิ

jittakorn.p18@gmail.com

image1

นางสาวณัฐกฤตา สุทธิอาจ

natkritta

image1

ผกามาส เหลาแตว

Folwerlover_888@hotmail.co.th

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th