ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

ดาราพร กุลพลเมือง

admin

image1

นางสาววรรณิดา ไชยราช

wannida.poy@gmail.com

image1

นางสาวนุชรินทร์ คำมะนารถ

nutcharin

image1

นางสาวแพงพันธ์ โซ่เงิน

image1

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

theerawat

image1

นายอนุพงศ์ ภูทองกอ

image1

นางสาวสุพัตรา จันทวงษา

kateaw0320@gmail.com

image1

นายอิศรา ก้อนกั้น

ta

image1

นายสวาท วงษ์ศรีงาม

admin

image1

นางสาวนงลักษณ์ มูลหาร

image1

นายจิรภัทร จิรภาสภคพร

jirapat

image1

นางสาวปารวัณ ประพันธ์วุฒิกร

pim589p@gmail.com

image1

นายยุรนันท์ วรรณศรี

yuranant2537@hotmail.com

image1

ศักดิ์สิทธิ์ อุต้น

saksituton2532@gmail.com

image1

นายสุธี สาวรก

image1

สุจิตรา ทองดี

thongdeesujittra@gmail.com

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th