ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นายอดิศักดิ์ คำตา

image1

นางสาวขนิษฐา เจริญไทย

khanitha.patty@gmail.com

image1

นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์

image1

นางสาวสาวิตรี ธงชัย

sawitree9829@gmail.com

image1

นายวุฒิชัย ชัยปัญหา

tubtanon_123@hotmail.co.th

image1

นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ

admin

image1

ดาราพร กุลพลเมือง

admin

image1

นายฉกาจ เอนกนวล

Chakad2516@hotmail.com

image1

นายธีรวัฒน์ สายสิงห์

thirawatsaising

image1

นางสาววรรณิดา ไชยราช

wannida.poy@gmail.com

image1

นายยุรนันท์ วรรณศรี

yuranant2537@hotmail.com

image1

นายปรัชญา วีรวรรณ

admin

image1

นางสาวศศิญาภรณ์ บางวิเศษ

ssiyaphorn

image1

นางสาววันทนา สีดเสถียร

ploy_wan_tana@hotmail.com

image1

นางสาววาทินี ศรีพันดอน

watinee2515@icloud.com

image1

นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th