ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นายอิศรา ก้อนกั้น

ta

image1

สุจิตรา ทองดี

thongdeesujittra@gmail.com

image1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา

kongsri

image1

นางสาวสุกัญญา ราโช

sukanya.racho@gmail.com

image1

วิชัย คำขวา

image1

นายวิษณุ โพธิ์พยัคฆ์

phophayak

image1

หนึ่งฤทัย พลเชียงดี

nuengrutai

image1

ศักดิ์สิทธิ์ อุต้น

saksituton2532@gmail.com

image1

นางสาวสุพัตรา จันทวงษา

kateaw0320@gmail.com

image1

นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน

image1

วัชระ วิริยา

watudon@gmail.com

image1

นางสาวพิศมัย คำทองไชย

phissamai_212@hotmail.com

image1

นายปรัชญา วีรวรรณ

admin

image1

นางสาวศิริวรรณ แสนโสม

siriwansaensom

image1

นายภาณุเดช ศรีมงคล

nuudee_2008@hotmail.com

image1

นางสาวอินทิรา อุดชาชน

admin

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th